Szállítási feltételek

1. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

 Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás és termelő (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Magyar Államkincstár  iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

  Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

 a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy

 b) e rendelet hatálybalépését megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott.

 A Magyar Államkincstár azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.

2.  A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több közoktatási intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy okiratba foglalt, egy tanévre szóló megállapodást.

A fenntartónak a megállapodás megkötése szempontjából előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket ,amelyek

a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudják az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát,

b) a kísérő intézkedések kiválasztása során a tanulók szemléletformálását leginkább elősegítő intézkedések végrehajtására tesznek javaslatot, és

c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához szükséges előfinanszírozás vonatkozásában megfelelő garanciákat tudnak biztosítani.

A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg.

A termékkel való ellátás első időszaka 2018.09.03-tól 2018.09.30.-ig(a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka 2018.10.01.-től 2018.12.16.-ig(a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka 2019.01.14.-tól 2019.03.31.-ig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka 2019.04.01.-tól 2019.05.05.-ig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

Tanévenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.