Teljesítési időszakok

A tanév során 4 teljesítési időszak van. Ebből a megállapodásnak megfelelően legalább 3 időszakban kell termékeket kiosztani. Az I. és IV. teljesítési időszakban legalább 3 héten, míg a II. és III. teljesítési időszakban legalább 8 héten keresztül történik a szállítás. Csak olyan heteken lehet szállítani, amely legalább annyi tanítási napból áll, ahány adag az adott teljesítési időszakban 1 héten fejenként kiosztásra kerül.

A teljesítési időszakok:

I. teljesítési időszak: 2018. szeptember 3. – 2017. szeptember 30.

II. teljesítési időszak: 2018. október 1. – 2017. december 16.

III. teljesítési időszak: 2019. január 14. – 2019. március 31.

IV. teljesítési időszak: 2019. április 1. – 2019 május 5.

Heti adagok, hiányzások kezelése

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani. A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak:

    a napi adag növelésével;

    a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;

    a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

A hiányzások következtében megmaradt termékek csak a programban részt vevő tanulók számára oszthatók ki. Nem osztható 7. vagy 8. osztályos tanulók számára.

Nyilvántartás vezetése

A közoktatási intézmény köteles a programban részt vevő (1-6. évfolyamos) tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével az 29/2017 FM rendelet 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a hiányzások miatt a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy ez a programban részt vevő tanulók mely csoportja esetében történt meg.

Selejtezési jegyzőkönyv

A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka, és

e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és az oktatási intézmény vezetőjének aláírása.

Minőségi kifogás

Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 29/2017 FM rendelet 13. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a közoktatási intézménnyel a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles a Magyar Államkincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.